NOWY ZAWÓD SZANSĄ NA TRWAŁE ZATRUDNIENIE
Responsive image

Dokumenty

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Status społeczny

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu kryterium

Załącznik nr 4 - Oświadczenie kryterium dodatkowego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Projektu i Rekrutacji

Załącznik nr 7 - Oświadczenie KRUSCOPYRIGHT