NOWY ZAWÓD SZANSĄ NA TRWAŁE ZATRUDNIENIE
Responsive image

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu "Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie" będzie miała charakter etapowy. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMYosoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należące co najmniej do jednej z grup: kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. Podkarpackiego.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Projektu: al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów


COPYRIGHT